Czwartek 17Plątek 18Sobota 19Niedzeia 20

DNI DUCHOWOŚCI SALEZJAŃSKIEJ

Słowo wstępne księdza Adriana Bregolina – Wikariusza Księdza Generała – 17 styczeń 2008

SŁOWO POZDROWIENIA NA ROZPOCZĘCIE

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Salezjańskiej,

Razem z Księdzem Generałem i jego Radą, Salezjanami Domu Generalnego i całą ekipą organizacyjną, pragnę najserdeczniej was przywitać na „Dniach Duchowości Salezjańskiej” 2008. W tym roku obecność uczestników osiągnęła liczbę szczególnie nadzwyczajną: jest ponad 300 zgłoszeń, do tego stopnia, że musieliśmy prosić o pomoc w przyjęciu inne domy w pobliżu Salesianum; jeśli chodzi o międzynarodowość, to jest reprezentowanych 25 narodowości. Obecność najliczniejsza to Salezjanie Księdza Bosko, Córki Maryi Wspomożycielki i Salezjanie Współpracownicy. Bez wątpienia, wybór pogłębienia Wiązanki księdza Generała stał się wyjątkowo szczęśliwy i odpowiadający uczestnikom, jak również sposób realizacji tego Sympozjum w tych ostatnich latach. Cieszymy się, że jesteście tutaj, że jesteście tak liczni, że pragniecie przeżyć w sposób intensywny to piękne doświadczenie naszej wspólnej Rodziny Salezjańskiej.

W ubiegłym roku planowaliśmy zorganizować to spotkanie 2008 w Hiszpanii, również z powodu bliskości Kapituły Generalnej Salezjanów, która rozpoczyna się 23 lutego, ale napotkane trudności zmusiły nas do powrotu wyboru tego miejsca. Z pewnego względu Salesianum pozostaje miejscem idealnym ze względu na posiadane struktury i łatwiejsze uczestnictwo księdza Generała i innych odpowiedzialnych za Grupy Rodziny Salezjańskiej.

Jak zawsze, moim pierwszym zaproszeniem kierowanym do tego pięknego zgromadzenia jest to, aby przeżyć te dni Sympozjum ze szczególnym zaangażowaniem i w duchu braterstwa, czując radość samego księdza Bosko z tego, że jesteśmy zjednoczeni, zgromadzeni w duchu i w posłannictwie na rzecz młodzieży, biednych, tych ostatnich. To co czyni pięknym nasze spotkanie, to nie bogactwo zaproponowanych treści, ale przede wszystkim możliwość dzielenia się, a szczególnie duch komunii jaki możemy przeżyć wśród nas. Reprezentujemy różne kolory i aspekty tego samego charyzmatu zrodzonego z serca Księdza Bosko. Wszyscy razem chcemy być wielkim ruchem Ducha, wielką siłą miłości dla dobra młodzieży naszych czasów.

Temat ofiarowany nam przez Wiązankę Księdza Generała na ten rok 2008, idzie bezpośrednio do serca naszego posłannictwa: Wychowujemy z sercem Księdza Bosko, dla integralnego rozwoju życia młodzieży, szczególnie tej najbiedniejszej i pokrzywdzonej, promując jej prawa.

Będą to dni, w których będziemy mogli wsłuchać się w młodzież i w ich oczekiwania. Dokonamy refleksji na temat odpowiedzi wychowawczej, jaką musimy dać, wychodząc przede wszystkim od Słowa Bożego, a następnie od tego niezwykłego daru jakim jest pedagogia Księdza Bosko. A oświeceni przez tekst Wiązanki, dokonamy tego wszystkiego biorąc pod uwagę promowanie praw dzieci i młodzieży, aby ich życie mogło cieszyć się pełnymi możliwościami z punktu widzenia ludzkiego i duchowego.

W roku 2007 skoncentrowaliśmy się na temacie życia. W tych dwunastu miesiącach żółty parasol stał się może symbolem najbardziej uniwersalnym Rodziny Salezjańskiej. Widzieliśmy to na wszystkich kontynentach i na wszystkich szerokościach. Wiązanka tego roku kontynuuje refleksję na temat życia, ponieważ wychowanie jest promowaniem życia, jest przyczynianiem się do wzrostu życia w naszej młodzieży. A, według myśli Księdza Bosko, jest przyczynieniem się do spotkania młodzieży z Panem Życia; Tego, który chce nam dać życie w obfitości.

Jak widzicie, temat jaki jest nam zaproponowany jest pasjonującym przez swoje piękno, zachęca nas do refleksji, pobudza nas do zaangażowania.

Refleksje, którymi będziemy się dzielić na warsztatach i na seminariach pomogą nam skonkretyzować opcje zaangażowania dla naszych środowisk, szkół, naszych oratoriów i naszych rodzin.

Drodzy, dziękuję za to, że tu jesteście; ponieważ wasza obecność jest wyrazem przynależności do Rodziny Salezjańskiej; ponieważ wasza obecność mówi o waszej miłości do Księdza Bosko i do jego IX Następcy księdza Pascala Chavez’a Villanueva, który będzie tu pośród nas, aby nas umocnić na tej drodze.

Drodzy, dziękuję wam wszystkim. Czujemy tu obecność z nami księdza Bosko, który prosi nas, abyśmy mieli w sercu naszych chłopców i dziewczęta, naszą młodzież. On nam będzie towarzyszył dzisiaj i na drodze życia. Pomoże nam być wychowawcami skutecznymi i pełnymi życia. Prosimy Go o dar wielkiej pasji apostolskiej. Prosimy, abyśmy mogli intensywnie żyć jego motto „Da mihi animas, cetera tolle”.

Roma, 17 stycznia 2008.

Don Adriano Bregolin
Wikariusz Księdza Generała

Dziś wideotrzymać

Dziś fotografie